JAY网- 最值得信赖的安全下载站!

当前位置:首页 > 教育 > CEPA GPS HRY

CEPA GPS HRY

CEPA GPS HRY

标签: 冒险 教育 游戏

分类:教育

评分:0.00

时间:2024-03-19

授权:免费

语言:"CS"

厂商:CE-PA

无广告 安全 小编亲测

本地下载

2888

应用简介

Teambuildingové GPS hry – najděte stanovi?tě, ?e?te úkoly a porazte ostatní tymy. Jedná se o GPS hry ur?ené pro rozvoj a efektivní komunikaci v tymu, p?i které si jednotlivé soupe?ící tymy strategicky vybírají herní stanovi?tě na digitální mapě a následně i reálně procházejí tak, aby získaly více bod?, ne? jejich soupe?i. Hry jsou tvo?eny na míru dle po?adavku zákazníka. Jednotlivá stanovi?tě jsou bodována podle správnych odpovědí na r?znorodé otázky a ?ifry. Body lze získat za vylu?tění ?ifry, splnění praktického úkolu, originální vy?e?ení ?tv?r?ího“ úkolu apod., které jsou sou?ástí některych vybranych stanovi??. Pr?běh celé hry je ?ízen a sledován pomocí webové aplikace, která je dostupná na zap?j?enych tabletech, nebo mobilních za?ízeních jednotlivych ú?astník?. Délka trvání zále?í na typu vybrané hry od 3 do 6 hodin.

Cílem hry je dob?e se pobavit, poznat zajímavá místa, závodit a rozvíjet spolupráci s kolegy v tymu.

V p?ípadě Va?eho zájmu o nastavení a uspo?ádání konkrétní hry na míru kontaktujte prosím spole?nost CE-PA na email info@

版本更新内容:Servisní aktualizace pro splnění podmínek AppStore.

展开更多

下载地址

网友评论

网友 (您的评论需要经过审核才能显示)

同类最新

应用介绍
下载地址
相关文章
网友评论
返回顶部